LISTA NOMINALĂ
cu personalul angajat în Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj
în anul școlar 2017 - 2018

 

PERSONAL DE CONDUCERE

Nr.
crt.
Numele și prenumele
Funcția
Observații
1. Tulpan Claudia - Ofelia Director Personal didactic
2. Șerban Nicolae Administrator financiar Personal didactic auxiliar

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

Nr.
crt.
Numele și prenumele Funcția Observații
*** NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESOR CONSILIER ÎN CJAP CJAP
1. Crăciunescu Claudia Profesor consilier CJAP  
2. Gorun Sonia - Isabela Profesor consilier CJAP  
3. Popescu Nicoleta - Claudia Profesor consilier CJAP  
4. Șcheau Daniela Profesor consilier CJAP 0,50 NORMĂ
5. Cioveie - Jarcu Susana Daniela Profesor consilier CJAP 0,78 NORMĂ
6. Garcea Iulian Profesor consilier CJAP 0,50 NORMĂ
*** NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORI CONSILIERI CȘAP / CIAP
1. Andronescu Elena - Daniela Profesor consilier  
2. Baiu Doina Profesor consilier  
3. Bănete - Iluță Maria Profesor consilier  
4. Bobic Otilia - Loredana Profesor consilier  
5. Boian Andreea Profesor consilier  
6. Bușoi Camelia - Felicia Profesor consilier  
7. Ceuranu Mihaela - Olimpia Profesor consilier  
8. Chitigiu Elena - Loredana Profesor consilier  
9. Bilavu Adriana - Mihaela Profesor consilier  
10. Dan Elena Profesor consilier  
11. Davițoiu Maria Profesor consilier  
12. Dochin Elena - Meda Profesor consilier  
13. Ciobanu Anamaria Profesor consilier  
14. Gociu Ramona - Leocadia Profesor consilier  
15. Groza Vasilica Profesor consilier  
16. Guran Ilie Profesor consilier 0,50 NORMĂ
  Garcea Iulian Profesor consilier 0,50 NORM
17. Hortopan Vasile Profesor consilier  
18. Huică Camelia Profesor consilier  
19. Ilean Reli Profesor consilier  
20. Iriza Claudia Profesor consilier  
21. Luță Adrian - Cristian Profesor consilier  
22. Mălăele Ramona - Daiana Profesor consilier 0,89 NORMĂ
23. Mihăilă Andreea - Elena Profesor consilier  
24. Năsturel Mihaela Profesor consilier  
25. Piscupu - Dobrescu Rodica Profesor consilier  
26. Ploscaru Marinela Profesor consilier  
27. Popescu Eugenia - Loredana Profesor consilier  
28. Popica Nadia - Luminița Profesor consilier  
29. Purece Anișoara - Claudia Profesor consilier  
30. Ocolișanu Liliana Profesor consilier  
31. Șalapa Vasile Profesor consilier  
32. Tătaru Livia Profesor consilier  
33. Tudor Nicoleta - Roxana Profesor consilier  
34. Țucă Irina - Monica Profesor consilier  
35. Udrescu Mioara Profesor consilier  
36. Ungureanu Claudia Profesor consilier  
37. Văduva Elena Profesor consilier  
38. Văduva Vasilica Profesor consilier  
39. Vâlcea Gabriela - Maria Profesor consilier  
40. Videscu Carmen Profesor consilier  
41. Vlăduțu Cornelia - Alina Profesor consilier  
42. Logăscu Maria - Ramona Profesor consilier  
43. Potcovaru Diana - Alexandra Profesor consilier  
** POSTURI TEMPORAR VACANTE Profesor consilier 2,00 NORME
*** NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORI LOGOPEZI CLI
1. POST TEMPORAR VACANT Profesor logoped 1,00 NORMĂ
2. Dănășel Alina - Florina Profesor logoped  
3. Dobleagă Marius - Octavian Profesor logoped  
4. Mihai Natalia Profesor logoped  
5. Mirea Cristina Profesor logoped  
6. Mitelea Ileana Profesor logoped  
7. Mieișor Ramona Profesor logoped  
8. Popescu Ofelia Profesor logoped  
9. Rață Mihai Profesor logoped  
10. Stoicănel Ioana Profesor logoped  
11. Huluban Mihaela Profesor logoped  
12. Zaharia Maria Profesor logoped  
*** NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESOR ÎN SEOSP SEOSP
1. Popescu Ionela - Iuliana Profesor în SEOSP  
2. Murgilă Maria Profesor în SEOSP  
3. Stelea Elena - Irina Profesor în SEOSP  
** POST TEMPORAR VACANT Profesor în SEOSP 1,00 NORMĂ

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr.
crt.
Numele și prenumele Funcția Observații
1. Bican Ovidiu - Laurențiu Informatician  
2. Enulescu Carmen - Iuliana Asistent social SEOSP  
3. Istratie Mădălina Documentarist  
4.  Plai - Pigui Mirela Secretar CJRAE  
5. Oană Camelia Secretar CJAP  
6 Popescu Cristina Mediator școlar  
7. Sanda Gabriel Asistent social  

PERSONAL NEDIDACTIC

Nr.
crt.
Numele și prenumele Funcția Observații
1. Boar Sevastița Îngrijitor