REŢEAUA CENTRLOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN JUDEŢUL GORJ
 
     În tabelele de mai jos se află unităţile de învăţământ din judeţul Gorj în care funcţionează centre logopedice interşcolare:

 CENTRE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN MUNICIPIUL TG-JIU

Nr.
Crt.
Unitatea de învăţământ în care funcţionează
centrul logopedic interşcolar
Anul şcolar 2016 - 2017
Niveulul de
învăţământ
Numele şi prenumele profesorului logoped din centrul logopedic interşcolar
Statutul profesorului logoped
1. Liceul Teologic Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Liceal
Mitelea Ileana Titular
2.
Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Mirea Cristina
Titular
3. Şcoala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Corici Alina - Mihaela Titular
4. Şcoala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Mihai Natalia Titular
5. Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Popescu Ofelia Titular
6. Grădiniţa cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Tg-Jiu Preşcolar Dănăşel Alina - Florina Titular

CENTRE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN MEDIUL URBAN DIN AFARA MUNICIPIULUI TG-JIU

Nr.
Crt.
Unitatea de învăţământ în care funcţionează
centrul logopedic interşcolar
Anul şcolar 2016 - 2017
Niveulul de
învăţământ
Numele şi prenumele profesorului logoped din centrul logopedic interşcolar
Statutul profesorului logoped
1. Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari
Gimnazial
Liceal
Dobleagă Marius - Octavian Titular
2. Liceul Tehnologic Turceni
Primar
Gimnazial
Liceal
Stoicănel Ioana Titular
3.
Şcoala Gimnazială ”George Uscătescu” Târgu Cărbuneşti
Primar
Gimnazial
Raţă Mihai Detaşat
4. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti Jiu
Primar
Gimnazial
Mieișor Ramona Detașat
5. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Motru
Preşcolar
Huluban Mihaela Titular

CENTRE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN MEDIUL RURAL DIN JUDEŢUL GORJ

Nr.
Crt.
Unitatea de învăţământ în care funcţionează
centrul logopedic interşcolar
Anul şcolar 2016 - 2017
Niveulul de
învăţământ
Numele şi prenumele profesorului logoped din centrul logopedic interşcolar
Statutul profesorului logoped
1. Colegiul Tehnic Mătăsari
Gimnazial
Liceal
Zaharia Maria Titular